สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยจะเปิดให้รับข้อมูลจากประชาชนจากประชาชนในประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้