รายชื่อใบอนุญาต และกฎหมายและกฎระเบียบที่เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

แชร์หน้านี้