สาขาการบริการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2564

แชร์หน้านี้

2567 2566 | 2565 2564 | 2563 2562 2561 | 2560 | 2559 | 2558 2557 2556 2555 | 2554 | 2553 2552 

  • Best Practice รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 [PDF]  [Ebook]
  • หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 (Public Service Awards) ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  • วีดิทัศน์วิธีการใช้งานระบบการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  • Excel สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละด้าน (รางวัลประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกฯ)
  • แบบฟอร์มการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  • ไฟล์เอกสารประกอบคลีนิกรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  • สรุปข้อคำถาม – คำตอบ การจัดคลินิกแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการวันที่ 4, 8 และ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  • สรุปข้อคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  • หลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
  • แบบฟอร์มรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ