การรับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2564

แชร์หน้านี้

  • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร.
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน