กระทรวงกลาโหม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม (สนามไชย) 0 2222 8835 mod0200@saraban.mail.go.th Facebook
กองทัพบก 0 2241 0404 mod0400@saraban.mail.go.th FacebookTwitterLineRTA APP
กองทัพเรือ 0 2418 0320   Facebook
กองทัพอากาศ 0 2534 6000   saraban@rtaf.mi.th   Facebook
กองบัญชาการกองทัพไทย 0 2572 1234 , 0 2572 1227 mod0300@saraban.mail.go.th   Facebook