กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 2283 1500,  0 2356 0702 saraban@mots.go.th Facebook
กรมการท่องเที่ยว 0 2401 1111   
09 5992 4733, 
09 9210 2035
09 9210 2035"
Dot-Bangkok@tourism.go.th Facebook
กรมพลศึกษา 0 2214 0120
08 1911 6811
sarabancenter@dpe.go.thFacebook