กระทรวงการต่างประเทศ

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th LINE Official
Facebook
กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th Facebook
กรมพิธีการทูต 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th Facebook
กรมยุโรป 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th Facebook
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th Facebook
กรมอาเซียน    0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th Facebook
กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา    0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมสารนิเทศ 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมองค์การระหว่างประเทศ 0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมเอเชียตะวันออก   0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมเอเชียใต้ตะวันออกส่วนกลางและแอฟริกา   0 2203 5000 sarabun@mfa.mail.go.th  
กรมการกงสุล   0 2575 1055, 
0 2575 1058  
080-913-2278, 
093-010-5248
passportbookingthailand@gmail.com  CALL CENTER 24 ชั่วโมง :
02 572 8442
Facebook