กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0 2141 6747
06 4208 6657
saraban@mdes.go.th FacebookTwitterYoutube
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182
0 2399 4568,
0 2399 4012,
0 2399 4013
weatherman@metnet.go.th FacebookTwitterYoutube
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
0 2142 1032 mdes0400@saraban.mail.go.th,
pr.onde@onde.go.th
FacebookTwitterLine
เว็บไซต์กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 0 2142 1234,
0 2141 7500-03 (บริการข้อมูล)  
08 0336 1252 (เบอร์ชั่วคราวสำหรับรับบริการข้อมูล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  
services@nso.go.th  FacebookTwitter,