กระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย (รวมทุกกรม ทุกจังหวัด)  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 0 2222 1141-55 webteam@moi.go.th Facebook
กรมการปกครอง 0 2226 2810 webmaster@dopa.go.th Facebook
Line : @dopapr
Twitter : @dopapr
กรมการพัฒนาชุมชน 0 2141 6047,
0 2141 6376
prcdd@cdd.go.th

Facebook
Line : @cddtoday
Twitter

กรมที่ดิน 0 2141 5555 
06 4586 3945,
06 4586 3935
secretary-admin@dol.go.th Facebook
Line Official Account @teedin
Smart Land Application (รวมงานบริการ 18 ประเภท)
e-QLands (ติดต่อจองคิวกับสำนักงานที่ดิน)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 2637 3000 publicdpm@gmail.com

Facebook
Line : @1784DDPM
Twitter : @DDPMNews
สายด่วนนิรภัย 1784

กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 2299 4180 - 81 saraban@dpt.mail.go.th Facebook
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 0 2141 9000 webmaster@dla.go.th Facebook