กระทรวงยุติธรรม

แชร์หน้านี้


กรม
(เลือกที่ชื่อกรมเพื่อแสดงหมายเลขติดต่อ)
โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางอื่น ๆ
รวมเบอร์โทรทุกกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 02 141 5132, 34 - 35
สายด่วน 1111 กด 77
รายชื่อสมุทรโทรศัพท์
saraban@moj.go.th Facebook
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 0 2141 2831
สายด่วน 1111 กด 77
08 9967 3403
08 1705 5007
Saraban@rlpd.go.th Facebook
กรมคุมประพฤติ 0 2141 4749
สายด่วน 1111 กด 78
prprobation@gmail.com Facebook
กรมบังคับคดี 0 2881 4999
สายด่วน 1111 กด 79
saraban@led.mail.go.th Facebook
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 0 2141 6469
08 7711 8488
saraban@djop.mail.go.th Facebook
กรมราชทัณฑ์ 0 2967 2222 saraban@DOC.mail.go.th
Facebook
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 0 2831 9888
สายด่วน 1202
moj0800@saraban.mail.go.th Facebook
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 0 2142 2647
0 2142 3620
moj1000@saraban.mail.go.th Facebook
สํานักงานกิจการยุติธรรม 0 2141 3666
08 1832 9434
08 1833 2171
saraban@oja.go.th Facebook
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 0 2247 0901-19
สายด่วน 1386
moj1100@saraban.mail.go.th Facebook