การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้