การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้