EP.14 ถอดบทเรียนของส่วนราชการ: กระทรวงแรงงาน

แชร์หน้านี้

         EP.14 พบกับกระทรวงแรงงาน มาดูกันว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีอะไรบ้าง

         อย่าลืมติดตามการเปลี่ยนแปลงของราชการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะคะ ครั้งหน้าจะเป็นกระทรวงอะไรนั้น รอติดตามได้เลยค่ะ

         ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่ https://www.opdc.go.th/file/reader/Wnx8NzM3OXx8ZmlsZV91cGxvYWQ