มาทำความรู้จักกับ…หลักเกณฑ์การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แชร์หน้านี้

         มาทำความรู้จักกับ…หลักเกณฑ์การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

         (1) สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการมอบอำนาจคืออะไร
         (2) ใครสามารถมอบอำนาจได้บ้าง
         (3) มอบอำนาจเรื่องอะไร ให้ใครได้บ้าง
         (4) เมื่อมอบอำนาจแล้วมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
         (5) ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบอำนาจต่อได้หรือไม่

         ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.opdc.go.th/content/NzQyNA