ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2550

ธันวาคม 2550


17 ธันวาคม 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...

พฤศจิกายน 2550


15 พฤศจิกายน 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
2 พฤศจิกายน 2550 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาการจ้างเหมาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่...

กันยายน 2550


12 กันยายน 2550 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิดอล จำนวน 7 เครื่อง...

สิงหาคม 2550


30 สิงหาคม 2550 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ก.พ.ร....
30 สิงหาคม 2550 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร....

กรกฎาคม 2550


24 กรกฎาคม 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
24 กรกฎาคม 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2550
24 กรกฎาคม 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550
18 กรกฎาคม 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
13 กรกฎาคม 2550 เรื่องสอบราคาจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2550 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2550

มิถุนายน 2550


21 มิถุนายน 2550 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

พฤษภาคม 2550


4 พฤษภาคม 2550 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเอกสารประมวลคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550...

มกราคม 2550


3 มกราคม 2550 ประกาศสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม...