ประกาศ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2

แชร์หน้านี้