ประกาศ รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ขั้นตอนที่ 1

แชร์หน้านี้