รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

แชร์หน้านี้