จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้ตอบโจทย์ตรงใจชาวขอนแก่น

แชร์หน้านี้


          เมื่อวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากกิจกรรม พลเมืองเคลื่อนรัฐ OpenGov for Citizen ครั้งที่ 1 : จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          กับ 3 เรื่องที่พร้อมนำไปขับเคลื่อนการพัฒนางานภาครัฐในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น ลดหนี้สินขจัดความยากจน ลดขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ และลดอุบัติเหตุภัยร้ายทางถนน

         โดยที่ประชุมเห็นชอบกับแผน 3 ระยะ

          1. ระยะสั้น (สามารถทำได้ทันที) ประกอบด้วย

              1) ไม่แยก ไม่เก็บให้นะ มาตรการคุมเข้มที่ใครรู้ก็ต้องปฏิบัติตาม
              2) แข่งขัน Board Game เพื่อการสร้างความตระหนักเรื่องขยะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
              3) การเผยแพร่ข้อมูลความน่ากลัวของขยะ ในรูปแบบ Infographic
              4) ร้านข้าวแกง ลดราคา กรณีนำจาน ช้อน แก้ว หลอด มาเอง
              5) การนำ Application แจ้งเหตุมาใช้ เช่น Traffy Fondue
              6) มาตรการจับจริง มีผลตามมาจริงมาใช้กับผู้กระทำผิดกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

          2. ระยะกลาง (ระยะ 6 เดือน) คือการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับภาคเอกชนที่จัดส่งอาหาร ผ่านโครงการ "พี่ไรเดอร์ 5 ดาว" เช่น การให้รางวัลไรเดอร์มีวินัยในการขับขี่ และ การทำโทษไรเดอร์ไร้วินัย

          3. ระยะยาว (ระยะ 1 ปี) ผ่านโครงการ "หนี้เพื่อสร้างโอกาส ไม่พลาดความรู้ที่จำเป็น" เช่น เงินกู้ลงทุนทำธุรกิจ (mini) ประกอบกับให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ตลาด ผลิตจัดการ และบัญชี และ โครงการ "บ้านใหม่ ค่าเช่าราคาถูก" หรือผ่อนชำระเพื่อได้เป็นเจ้าของ

         ทั้งนี้ รองผู้ว่าจังหวัดราชการขอนแก่นกล่าวว่า ข้อเสนอทั้ง 3 เรื่อง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด โดยจะได้หารือรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป