กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่

แชร์หน้านี้


         สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.ร. : กพร OPDC เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการสนับสนุนให้หน่วยราชการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยทั้งสองครั้ง มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Zoom และผ่าน Facebook Live กันเป็นจำนวนมาก

         รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ได้กล่าวถึงการดำเนินการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการและปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ และสาระสำคัญของหนังสือที่แจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 6

         นอกจากผู้แทนของหน่วยงานกลางทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ตอบคำถามที่หน่วยงานได้สอบถามเข้ามาในช่วงที่ผ่านมา เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกาศตามมาตรา 10 หรือคำสั่งระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 16 การแสดงใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 13 การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

         ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมบันทึกการจัดกิจกรรม คลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ย้อนหลังได้ทาง Facebook สำนักงาน ก.พ.ร. : กพร OPDC และหน่วยงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหว หนังสือเวียน และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th > หัวข้อ ผลการพัฒนาระบบราชการ > หัวข้อย่อย พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565