สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ : เอกสารและสื่อ 2556

แชร์หน้านี้

2567 2566 | 2565 2564 | 2563 2562 2561 | 2560 | 2559 | 2558 2557 2556 2555 | 2554 | 2553 2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอแสดงความยินดีแลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและจังหวัดที่ได้รับการพิจราณาคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี 2555 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2555

  • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556