สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ : เอกสารและสื่อ 2555

แชร์หน้านี้

2567 2566 | 2565 2564 | 2563 2562 2561 | 2560 | 2559 | 2558 2557 2556 2555 | 2554 | 2553 2552

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • แบบฟอร์มการรับสมัคร
 • เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • ประเด็นคำถาม - คำตอบจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 
 • ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • หนังสือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) ประจำปี พ.ศ. 2555
 • วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

  - วิดีโอ 1 [.wmv]
  - วิดีโอ 1 [.zip]

 • - วิดีโอ 2 [.wmv]
  - วิดีโอ 2 [.zip]