สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เอกสารและสื่อ 2550

แชร์หน้านี้

2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550

  •  กำหนดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  •  เอกสารประกอบการบรรยาย"การอบรมหลักสูตรคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)" 
  •  คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  •  คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)  
     
  •  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2550
  •  สื่อประกอบการอบรมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2550
  •  "เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา The Baldrige Award Roadmap to Performance Excellence" โดย Dr. Luis Maria R. Calingo วันที่ 16 ต.ค. 2550