Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

News Clipping

คำค้น

ธันวาคม 2556


27 ธันวาคม 2556 ชงอ.ก.พ.วธ.ตั้งกองโบราณคดีใต้น้ำ มติชน
27 ธันวาคม 2556 พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2556... พิมพ์ไทย
26 ธันวาคม 2556 BUZZINESS กรุงเทพธุรกิจ
26 ธันวาคม 2556 รับรางวัล อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ... บ้านเมือง
26 ธันวาคม 2556 พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณภาพบริหารจัดการ... ไทยรัฐ
24 ธันวาคม 2556 รับรางวัลดีเด่น พงศ์เทพ เทพกาญจนา ไทยโพสต์
24 ธันวาคม 2556 กรมสรรพากรได้รับรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศประจำปี 2556 จากกพร. บ้านเมือง
24 ธันวาคม 2556 มุ่งสร้างให้โปร่งใสป้องกันคอร์รัปชั่น สยามรัฐ
24 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิทย์ฮาลาล จุฬาฯคว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2556 แนวหน้า
23 ธันวาคม 2556 ข้าราชการเฮรับโบนัส3.7พันล้าน ประชาชาติธุรกิจ
23 ธันวาคม 2556 พช.รับรางวัลความเป็นเลิศจากกพร. บ้านเมือง
22 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิทย์ฮาลาล จุฬาฯคว้ารางวัล ฐานเศรษฐกิจ
22 ธันวาคม 2556 สอบได้ที่18 นายอารีพงษ์ ภู่ชะอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดเผยการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ... ไทยรัฐ(บ่าย)
21 ธันวาคม 2556 สั่งยกเครื่องขั้นตอนการทำธุรกิจเป็นวาระแห่งชาติ โพสต์ทูเดย์
21 ธันวาคม 2556 พิธีมอบรางวัลแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหาร สยามธุรกิจ
21 ธันวาคม 2556 ตั้งเป้าปีหน้าไทยท็อปเท็นสะดวกทำธุรกิจ ข่าวสด(บ่าย)
21 ธันวาคม 2556 นายขวัญชัย วงค์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ... โพสต์ทูเดย์
21 ธันวาคม 2556 โครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มติชน
18 ธันวาคม 2556 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การตอบสนองความต้องการของประชาชนคือเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการ... มติชน
18 ธันวาคม 2556 ตร.ได้รับรางวัลป่าตองเซฟตี้โซน พิมพ์ไทย
16 ธันวาคม 2556 ตาชั่งพันดาว มติชน
16 ธันวาคม 2556 รางวัลแห่งการสร้างสรรค์การบริการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ...เพื่อประชาชน... มติชน
16 ธันวาคม 2556 บริการเป็นเลิศ สยามรัฐ
16 ธันวาคม 2556 รับรางวัล แนวหน้า

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (226)
2560 (366)
2559 (363)
2558 (349)
2557 (231)
2556 (456)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th