Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

สิงหาคม 2552


26 สิงหาคม 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 9 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันนี้ - 7 ก.ย. 52
6 สิงหาคม 2552 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...
บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2552
6 สิงหาคม 2552 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน (LCD TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง...
บัดนี้ -  17 สิงหาคม 2552
5 สิงหาคม 2552 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2...
4 สิงหาคม 2552 ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่1/2552...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (33)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th