Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ EHIA

          เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำ EHIA โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มี
การพิจารณาในประเด็น การแก้ไขขั้นตอนการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG31760_1_resize.JPG
(114.51 kb)

IMG31760_2_resize.JPG
(182.04 kb)

IMG31760_3_resize.JPG
(146.35 kb)

IMG31760_4_resize.JPG
(141.54 kb)

IMG31760_5_resize.JPG
(173 kb)

IMG31760_6_resize.JPG
(138.61 kb)

IMG31760_7_resize.JPG
(172.74 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th