Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 6/2560

         เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการ
ภาครัฐ คณะทำงานที่ 9 (ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตด้านการเกษตร) ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายโชติ ตราชู เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการพิจารณาในประเด็นความคืบหน้า
การปรับปรุงคู่มือด้านใบอนุญาตการเกษตร จำนวน 1 คู่มือ รวมทั้งความคืบหน้าของการจัดทำคู่มือด้านการเกษตรเพิ่มใหม่ จำนวน 5 คู่มือ และกรณีคำขอค้างเก่าที่ยังไม่สามารถอนุญาตได้


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img2860_1_resize.jpg
(123.54 kb)

Img2860_2_resize.jpg
(91.93 kb)

Img2860_3_resize.jpg
(107.73 kb)

Img2860_4_resize.jpg
(107.19 kb)

Img2860_5_resize.jpg
(114.55 kb)
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th