Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ โดยมีนางโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img8860_8_resize.jpg
(123.28 kb)

Img8860_7_resize.jpg
(110.43 kb)

Img8860_6_resize.jpg
(119.99 kb)

Img8860_5_resize.jpg
(124 kb)

Img8860_4_resize.jpg
(121.57 kb)

Img8860_3_resize.jpg
(116.28 kb)

Img8860_2_resize.jpg
(91.26 kb)

Img8860_1_resize.jpg
(104.73 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th