Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560

         
         เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คนะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมผู้บริการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในการประชุม มีการรายงานการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งการการพิจารณาร่างกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG6960_1_resize.jpg
(124.74 kb)

IMG6960_2_resize.jpg
(125.69 kb)

IMG6960_3_resize.jpg
(123.46 kb)

IMG6960_4_resize.jpg
(126.75 kb)

IMG6960_5_resize.jpg
(113.65 kb)

IMG6960_6_resize.jpg
(124.06 kb)

IMG6960_7_resize.jpg
(119.38 kb)

IMG6960_8_resize.jpg
(124.85 kb)

IMG6960_9_resize.jpg
(130.8 kb)

IMG6960_10_resize.jpg
(129.15 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th