Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินำคณะข้าราชการจากประเทศฟิลิปปินส์ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Development Program: PMDP) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการการพัฒนาระบบราชการ

         
         เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินำคณะข้าราชการจากประเทศฟิลิปปินส์ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Development Program: PMDP) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการการพัฒนาระบบราชการ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และนวัตกรรมด้านนโยบายของประเทศไทย โดยมีนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img311612_1_resize.jpg
(48.94 kb)

img311612_2_resize.jpg
(92.56 kb)

img311612_3_resize.jpg
(117.36 kb)

img311612_4_resize.jpg
(130.97 kb)

img311612_5_resize.jpg
(106.95 kb)

img311612_6_resize.jpg
(127.72 kb)

img311612_7_resize.jpg
(137.35 kb)

img311612_8_resize.jpg
(125.93 kb)

img311612_9_resize.jpg
(124.46 kb)

img311612_10_resize.jpg
(107.5 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th