Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม โดยหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 , แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด , แผนพัฒนาภาคและกรอบแผนงานโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคปี พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการภาคประจำปีประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img262612_1_resize.jpg
(121.93 kb)

img262612_2_resize.jpg
(121.93 kb)

img262612_3_resize.jpg
(121.93 kb)

img262612_4_resize.jpg
(121.93 kb)

img262612_5_resize.jpg
(121.93 kb)

img262612_6_resize.jpg
(128.76 kb)

img262612_7_resize.jpg
(116.33 kb)

img262612_8_resize.jpg
(124.32 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th