Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

         
         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลและวิธีปฏิบัติสำหรับใช้ในการประเมินตนเองของผู้ถูกประเมิน โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญโญ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img14361_1_resize.jpg
(224.4 kb)

img14361_2_resize.jpg
(297 kb)

img14361_3_resize.jpg
(265.6 kb)

img14361_4_resize.jpg
(273.29 kb)

img14361_5_resize.jpg
(221.39 kb)

img14361_6_resize.jpg
(225.02 kb)

img14361_7_resize.jpg
(205.51 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th