Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ

         
         ช่วงบ่ายของการจัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เป็นการมอบรางวัลเลิศรัฐในสาขาต่าง ๆ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

         ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 187 รางวัล และเป็นปีแรกที่มีหน่วยงานได้รับ "รางวัลเลิศรัฐ" โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นทั้ง 3 สาขา จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดินกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img149612_1_resize.jpg
(137.31 kb)

img149612_2_resize.jpg
(80.62 kb)

img149612_3_resize.jpg
(149.39 kb)

img149612_4_resize.jpg
(154.64 kb)

img149612_5_resize.jpg
(148.39 kb)

img149612_6_resize.jpg
(142.1 kb)

img149612_7_resize.jpg
(158.52 kb)

img149612_8_resize.jpg
(150.82 kb)

img149612_9_resize.jpg
(150.22 kb)

img149612_10_resize.jpg
(164.15 kb)
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th