Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

มกราคม 2557


29 มกราคม 2557 ร่างประกาศ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
28 มกราคม 2557 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
28 มกราคม 2557 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
24 มกราคม 2557 พัฒนาเครื่องมือและระบบประเมินผลการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานจ้างของโครงการ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร....
6 มกราคม 2557 ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ...
6 มกราคม 2557 ราคากลางโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (1)
2560 (13)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th