งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2562
“Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09.30–10.30 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

10.30–12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
โดย ผู้แทนภาครัฐและเอกชน
    - เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของประชาชนสะดวกขึ้นได้อย่างไร ?
        ผู้แทนภาคเอกชน
    - บริการภาครัฐง่าย ได้บน App เดียว
        ผู้แทนภาคเอกชน
    - วิกฤตคือโอกาส : ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐเพื่อประชาชน
        นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
    - ความยิ่งใหญ่ ของคนไทยที่ใจไม่ท้อ
        นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
12.00–13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 - 14.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ
14.30 - 14.35 น. ชมวีดิทัศน์ รางวัลเลิศรัฐ

14.35 - 14.40 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน
14.40 - 15.00 น. รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

15.00 - 15.30 น. พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2562 โดย รองนายกรัฐมนตรี และถ่ายรูปร่วมกัน


เอกสารดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562  “ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”

วีดิทัศน์


วีดิทัศน์ "รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562"

หมายเหตุ
             1. รายงานตัวผู้รับรางวัลฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 12.45 น. และซักซ้อมการขึ้นรับรางวัลฯ เวลา 13.00 น.
             2. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562
             3. สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
                 ได้ที่ www.opdc.go.th/content/MzM หรือ QR Code ด้านล่าง
             4. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
             5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
                - การรับรางวัลฯ โทร 02-356-9999 ต่อ 8849 , 8862 , 8847
                - การลงทะเบียนออนไลน์ 02-356-9999 ต่อ 8877 , 8890 , 8846 , 8950