การยกระดับ PMQA 4.0 สำนักงาน ก.พ.ร.

แชร์หน้านี้40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...