ข่าวรับสมัครงาน

แชร์หน้านี้

มกราคม 2567

31 มกราคม 2567 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
26 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ธันวาคม 2566

20 ธันวาคม 2566 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ของสำนักงาน ก.พ.ร.
กรกฎาคม 2566

19 กรกฎาคม 2566 รับสมัคร นปร. รุ่นที่ 16

พฤศจิกายน 2565

24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในสำนักงาน ก.พ.ร.

ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)
มิถุนายน 2564

11 มิถุนายน 2564 การรับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2564

กุมภาพันธ์ 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

พฤศจิกายน 2563

5 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร นปร. รุ่นที่ 15 

ธันวาคม 2562

19 ธันวาคม 2562 รับสมัคร นปร. รุ่นที่ 14

พฤศจิกายน 2562

22 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ก.พ.ร. 1 รุ่น 7) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2563 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2563\
พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร.
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.
7 พฤษภาคม 2562 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร
6 พฤศจิกายน 2561 การคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2560