ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2567

มกราคม 256731 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
15 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่ออ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2
3 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง