ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2567

พฤษภาคม 256727 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นเคลือบ PU FOAM หลังคาห้องอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟเส้น จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.) โดยวิธีคัดเลือก
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumeทs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤษภาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน 256729 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
24 เมษายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)
24 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝึกการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 3
9 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Mentimeter Software Basic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 256729 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
18 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 256723 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ไมค์สำหรับใช้กับไมค์ประชุม ยี่ห้อ TOA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มดูดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 256731 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่า เพื่อพัฒนาองค์การมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 มกราคม 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
15 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่ออ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มกราคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
8 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2
3 มกราคม 2567 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง