ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2559

ธันวาคม 2559


14 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560...
7 ธันวาคม 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 รายการ...

พฤศจิกายน 2559


16 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 รายการ...
16 พฤศจิกายน 2559 โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
15 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ...


ตุลาคม 2559


26 ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560...
12 ตุลาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559...
11 ตุลาคม 2559 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กันยายน 2559


28 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารประกาศสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙...
27 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
20 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร....
14 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ เครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
8 กันยายน 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ก.พ.ร....
6 กันยายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559

สิงหาคม 2559


8 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559

กรกฎาคม 2559


6 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559

มิถุนายน 2559


9 มิถุนายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

พฤษภาคม 2559


19 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

เมษายน 2559


5 เมษายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559

มีนาคม 2559


15 มีนาคม 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
4 มีนาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

กุมภาพันธ์ 2559


23 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
5 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

มกราคม 2559


29 มกราคม 2559 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดจ้างเหมาดำเนินโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
5 มกราคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558