รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้

ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติ ค.ร.ม. ปี 2560