การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

แชร์หน้านี้


เอกสารเผยแพร่

2562 2561

2560

2559

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
2560
2559
2557