การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

แชร์หน้านี้

 

เอกสารเผยแพร่

2561

2560

2559

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
2560
2559
2557