เว็บไซต์การใช้คุกกี้ (Cookies)

แชร์หน้านี้

เว็บไซต์การใช้คุกกี้ (Cookies)
           “คุกกี้คือข้อมูลที่สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งไปยังยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ก็จะทำให้สำนักงาน ก.พ.ร. สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ คุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป         หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป