เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แชร์หน้านี้

ศูนย์ความรู้ :: เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

การประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กรอบแนวคิดหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (Power Point)

กรอบแนวคิดหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 3

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 2

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 1

รายละเอียดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2549