คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

แชร์หน้านี้

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 15:13:21
40

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปี 2019 ของ IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 4...