การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (การทำแผน BCP)

แชร์หน้านี้

  • Q&A คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทบทวน/จัดทำแผน BCP
  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • หนังสือเวียน (กรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรกรอิสระ) ที่ นร 1200/ว0012 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
  • หนังสือเวียน (จังหวัด) ที่ นร 1200/ว0013 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
  • คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  • คลิปวีดีโอ แนวทางการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
  • แบบฟอร์มแนะนำสำหรับการทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (Update 29 พ.ค. 63)

  •    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @opdcteam