รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ