รางวัลเลิศรัฐ

แชร์หน้านี้


2567
แนวทางการตรวจรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฎิบัติการ

กำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 3 สาขา ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567 (อัพเดท 13 มิถุนายน 2567)

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2

คลินิกให้คำปรึกษารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 09.00 - 12.00 น.
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ เพื่อรับฟังปัญหาและรับฟังเสนอแนะ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 - 16.30 น.
คู่มือการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขั้นตอนที่ 1

คลินิกรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2567

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2567

การสมัครรางวัล PMQA ปี 2567 ขั้นตอนที่ 1

วิธีการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)


คลิปสมัครเข้าใช้งานเว็บสมัครรางวัลเลิศรัฐ


วิธีการสมัคร Digital ID และขอToken 15 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ

เว็บไซต์สมัครรางวัลเลิศรัฐ

คลิปการใช้งานรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

คลิปการใช้งานรางวัลการบริการภาครัฐ