ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2562

 

กันยายน 2562


6 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

สิงหาคม 2562


23 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พื้นห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบสำเร็จรูปปิดทอง จำนวน 5 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สิงหาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 2562


30 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
15 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ถังเก็บล่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย เพื่อการจัดทำนโยบายด้านความซื่อตรงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยวิธีคัดเลือก
12 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริเวณชั้น 1 ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 2562


30 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟ และสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2562 โครงการ ปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
24 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
8 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง การเหมาบริการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 2562


29 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2562 โครงการจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
26 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
25 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟ และสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
3 เมษายน 2562 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
2 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผนังกั้นห้องสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 2562


กุมภาพันธ์ 2562


25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการตรวจสอบสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรีกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน + 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 2562


29 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 3
15 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2562 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9
10 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9
7 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)