ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2565

 

มิถุนายน 256510 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพแบบมาตรฐาน (Standard) จาก Shutterstock ดาวน์โหลดภาพได้เดือนละ 350 ภาพ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พฤษภาคม 256523 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ จำนวน 8 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง 2.0 : Strengths Finder 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ ๓ (Doing Business Phase 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมษายน 256528 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2565 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาระบบราชการ 2
8 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 Business Basic-5 Month(s)-Corpo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 เมษายน 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มีนาคม 256530 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอปพลิเคชัน Mentimeter Software Basic จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับฝากเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อริบบอนสี YMCKO สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรยี่ห้อ HiTi รุ่น CS-200e โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งาน Line Official Account Basic Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรีกษาโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท HIP ATK Nasal Swab Home Use (20 Test/Box) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 256524 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
20 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประตูเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Float Valve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
14 มกราคม 2565 ประกาศราคากลาง.โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
13 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Zoom Meetig Busiess Bundle 10 Licenses Annual 1 Year โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง