Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กุมภาพันธ์ 2558


25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)...
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
23 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
16 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมรกราคม 2558
11 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศจำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
4 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้ง สำหรับเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H จำนวน 192 ก้อน...
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถีงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th