Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4


  รุ่นที่ 12 | รุ่นที่ 11 | รุ่นที่ 10 | รุ่นที่ 9 | รุ่นที่ 8 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 3 

- ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐานแและกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลและคัดเลือกข้า ราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4
- ใบสมัครข้าราชการ รุ่น 4
- ใบสมัครกลุ่มภาคเอกชน รุ่น 4
- ใบสมัครผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 4
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
- ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4  (เพิ่มเติม)  
- ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาว์อารมณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบและระเบียบการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคล และคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4  
- ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4  
- ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 สำรองเพิ่มเติมเผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2553   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2553

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2560 (6)
2559 (6)
2558 (5)
2557 (7)
2556 (5)
2555 (8)
2554 (9)
2553 (6)
2552 (14)
2551 (14)
2550 (9)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th